Integritetspolicy

Integritetspolicy hos Kraft & Drömmar (K&D nedan)
Kraft & Drömmar är personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter som samlas in inom ramen för verksamheten. Syftet med verksamheten är att utveckla, inspirera och stärka individer och företag inom mental och fysisk hälsa. Denna policy förklarar hur Kraft & Drömmar samlar in och behandlar dina personuppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter.

Information som sparas är:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Adress
  • Information om tjänster eller produkter personen har köpt eller är intresserade av hos K&D

Den lagliga grunden för alla personuppgifter är ”samtycke”. Då du som prenumerant eller klient har gett ditt godkännande till att K&D använder personuppgifterna i ändamålsenligt syfte.

Hur använder jag dina personuppgifter?
För att jag ska kunna bedriva verksamheten K&D och vidareutvecklas inom yrket behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

  • För att administrera löpande aktiviteter (till exempel kurser, klientmöten).
  • Vid kommunikation med prenumeranter och klienter (kallelse till möte, uppföljning, avstämning).
  • Vid prenumeration på nyhetsbrev, kommunikation via bloggen och sociala medier såsom Instagram, Facebook och LinkedIn.
  • För att hantera klientrelaterade ekonomiska transaktioner (fakturering av avgifter).
  • Vid certifiering inom coachyrket, då ICF behöver ha tillgång till klienternas namn och antal loggade coachtimmar.

Hur information hämtas
K&D samlar in uppgifter till t ex nyhetsbrev via formulär på hemsidan samt vid olika event/aktiviteter såsom t ex workshop, mässa etc på fysiska blanketter. Personuppgifter samlas även in vid påskrift av coachingöverenskommelse/avtalsskrivande och fakturering.

Vem tar del av personuppgifterna?
Personuppgifterna överförs inte till tredje part utan läses endast av K&D. De underleverantörer som har tillgång till uppgifterna är BL Ekonomi, Microsoft OneDrive molnlösning, Loopia webbhotell, och MailChimp (nyhetsbrev).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Information om personuppgifter sparas så länge samtycke finns. Tas även bort på begäran, eller när inte de inte längre fyller ändamålsenligt syfte.

Dina rättigheter
Du som anmält intresse hos K&D, registrerat din e-postadress eller köpt tjänster eller produkter av K&D har rätt att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande i enlighet med personuppgiftslagen. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende K&D:s behandling av dina personuppgifter. Ett utdrag är kostnadsfritt, för övriga utdrag tas en rimlig avgift ut.
När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka. Du har också rätt att motsätta dig profilering och direktmarknadsföring.

Om du vill veta mer
Har du frågor om K&D:s personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du K&D på e-postadressen jessica.bene@kraftochdrommar.se.