Telefoncoaching

Vi kan ta alla våra coachingträffar per telefon, med undantag för det första och sista samtalet, då jag gärna vill träffa dig. Fördelarna är att du slipper resvägen och det är lättare att boka in tider. Vi pratar t ex via Skype, och du är den som kontaktar mig.

Funkar det verkligen att bli coachad per telefon? Får jag ut lika mycket av coachingen då? Javisst! Det är egentligen ingen skillnad, samtalet går till på samma sätt som om vi skulle träffas personligen, bortsett från att jag inte ser ditt kroppsspråk. Men jag som coach hör ändå din sinnesstämning.

Prova gärna!