Varför värderingar?

Värderingar – varför och hur funkar det?

Dina värderingar bottnar i det som du tycker är viktigt. Varje dag tänker du tankar eller handlar utifrån dina värderingar, ibland medvetet och ibland omedvetet.

När du följer dina värderingar mår du bra, och livet känns lätt. Det känns rätt i magen. Om du däremot inte följer dina värderingar av någon anledning, kanske vardagens stress och måsten gör att du inte hinner det, känns det som att du inte är sann mot dig själv

Därför är det väldigt bra att ha koll på sina värderingar!

Vad är då en värdering?

Värderingar kan till exempel vara Frihet, Kreativitet, Lyx, Effektivitet, Naturen, Framgång, Att växa, Humor, Uppmärksamhet, Respekt, Äventyr.

Värderingarna har skapats under hela ditt liv, utifrån det någon sagt (kanske bara en gång), eller t ex från din barndom, eller miljön du befunnit dig i. Varifrån det kommer vet bara du.

Olika värderingar som du har kan krocka med varandra, eller ta ut varandra. Vissa är starkare än andra. Du kan också ställa till det för dig själv. Om du t ex har en stark värdering som heter Frihet – då kanske du själv eller någon annan bestämmer att du ska göra något, och i nästa ögonblick tänker du – Nej, jag struntar i det. Varför? Jo, för att du vill vara fri.

Vinster

  • Du når dina mål lättare om du använder dig av dina värderingar.
  • När du har koll på dina värderingar får du helt enkelt ut mer av dina dagar!
  • Du mår bättre när du följer dina värderingar och är sann mot dig själv, det som är du. Du kan oftare välja att göra det som är viktigt för dig.
  • Du förstår varför du handlar och tänker på ett visst sätt, och förstärker på så sätt din självkänsla, och minskar konflikter med andra och dig själv.
  • Dolda värderingar som du egentligen inte vill ha, kan du byta ut eller försöka utmana.
  • Du får bättre relationer, eftersom du får förståelse för att alla har olika värderingar, att olika saker är olika viktiga för var och en av oss.

Hur får jag koll?

Hos Kraft & Drömmar kan du till exempel få hjälp med att kartlägga dina värderingar.

One thought on “Varför värderingar?

  1. Pingback: Vad ligger bakom? Egentligen. |

Comments are closed.