Jävlaranamma-modellen

Jag har tagit fram denna modell för Kraft & Drömmar som jag använder i mitt arbete med mina klienter. Den illustrerar de 5 steg som vi tillsammans tar oss igenom på resan mot deras mål. Hör av dig om du är nyfiken på att hitta ditt jävlaranamma!

 1. STARTLINJEN – Vem står på startlinjen?
  För att kunna starta behöver vi veta vem det är som står på startlinjen.
  Innehåll: Vi tar reda på vilka värderingar, goda egenskaper, styrkor, talanger, drömmar och drivkrafter du har.
  Resultat: På startlinjen blir du mer medveten och lär känna dig själv, du lyssnar på ditt hjärta.
 2. LOPPET – Hur lägger vi upp loppet?
  För att veta åt vilket håll du ska ta dig behövs en struktur.
  Innehåll: Vi sätter upp mål, delmål, plan. Du får utmaningar, hjälp med fokus och vilja. Du GÖR.
  Resultat: Om vi sätter en struktur och håller den så får du en tydlig riktning och ett tydligt resultat.
 3. DEPÅSTOPP – Hur ska du fylla på med energi på depåstoppen?
  För att orka hålla igång genom hela loppet behöver du fylla på med energi.
  Innehåll: För att hålla igång din energi behövs återkoppling, verktyg, övningar, att du tar till dig dina lärdomar, får pepp, energi/kraft, skapa goda positiva vanor.
  Resultat: Depåstoppen gör att du får ny kraft/nytändning, du fortsätter framåt genom loppet.
 4. PUBLIK – Vem hejar på?
  För att du ska få hjälp och stöd längs vägen behöver vi se vem som hejar på.
  Innehåll: Vi kartlägger ditt stöd, både inom dig själv och runtomkring dig. Du får skapa påminnelser och förpliktelser vilket ger dig stöd. Vi kartlägger hinder och resurser. Vi hittar inspiration och motivation. Jag som coach är en del av ditt stöd.
  Resultat: Du får förståelse om, att för att klara loppet måste du ha någon form av stöd, inom dig själv eller runtomkring dig.
 5. MÅLGÅNG –Hur känns det?
  Grattis, du har nått ditt mål! Nu behöver du ta dig tid att stanna i målområdet en stund.
  Innehåll: Vid målgången tittar vi tillbaka på dina resultat, de delmål du uppnått, målet du nått, vi tittar på lärdomar och du plockar ut din belöning. Du firar att du nått ditt mål!
  Resultat: Du får en WOW känsla och förståelse för att ingenting är omöjligt! Du växer som människa.