Skapa målfokus

Här är mina 5 tips på hur du skapar målfokus:

  1. Se till att du vet vad som är ditt mål (inte så självklart alla gånger).
  2. Formulera målet SMART (Specifikt, Mätbart, Attraktivt, Realistiskt, Tidsbestämt).
  3. Formulera målet dubbelt SMART (Spännande, Meningsfullt, Annorlunda, Roligt, Tufft).
  4. Ställ dig frågan: Vad behöver du göra för att kunna nå ditt mål?
  5. Räkna bakåt i kalendern från måldatumet tills i dag, och gör din plan över vad du behöver göra och när. Per vecka och dag om du vill. Vad behöver du förbereda? Boka? Få kunskap om? Träna? Hur behöver du strukturera upp din tid?

Sedan är det bara att sätta igång! Det här grejar du! Jag VET att du kan! Heja dig!

Det viktigaste är att du inte ger upp när du stöter på hinder, och att du inte heller tar chansen när en ursäkt dyker upp. Hur mycket vill du egentligen nå det här målet undrar jag då? Är målet ditt eget eller någon annans? Är målet rätt för dig, smart, tillräckligt attraktivt och dubbelt smart formulerat så finns din vilja där.

Beroende på vad du har för mål och hur vägen dit ser ut, kanske du lyckas skapa en ny god vana av det du gör varje vecka som tar dig närmare ditt mål. Då kommer det gå ännu lättare. Då kommer inga ursäkter att ploppa upp i ditt huvud. Och du bara GÖR.