Ditt och mitt mission

Vi har ett mission du och jag. Vi måste stå upp för andra. Våga säga till, våga vara den som ”skaver” lite i skon. Bry oss om. Bli medvetna. Stanna upp och se varandra. Förändra mönster.

Det finns en grundläggande rädsla i oss alla över att bli ensamma, att bli utanför och inte få vara del av ett större sammanhang. Men ju fler vi är som vågar utmana den rädslan, desto lättare blir det. För alla i den här världen. För det finns de som redan är utanför, som är mobbade, utfrysta, som går till skolan eller jobbet med en klump i magen. Om alla vågar säga till, hjälpa till och stå upp för varandra, blir ingen utanför. Då får alla vara med.

morgansmission

Foto: Janne Danielsson, SVT

Såg du tv-serien ”Morgans mission”? Där Morgan Alling får i uppdrag att hjälpa en 8:e klass att börja tänka annorlunda. Där mobbning och kränkningar redan är ett stort problem. Han får dem att börja säga ifrån. ”Det är inte modigt att hoppa på någon, men det är modigt att säga ifrån”.

Det är viktigt att vi bryter oss ut ur den tysta, gråa massan. Den som är med där är lika delaktig som de som mobbar och kränker. Martin Luther King Jr sa: ”Det inte är de onda människornas ondska som är det farliga, utan de goda människornas tystnad”.

Jag har precis påbörjat ett spännande samarbete med Friendy, där vi jobbar med att få barn att förstå och lära sig handskas med sina känslor. Att få barn att känna sig sedda och på så sätt öka deras självkänsla. Har man fått med sig från barndomen att man är okej som man är, tar man med sig den känslan upp i åldrarna, upp till vuxen ålder.

Vi mår alla bra av att lära oss hur vi fungerar, och att vi inte måste följa samhällets normer. Det finns många som inte passar in i ”mallen”, dessa har lika mycket rätt få vara en del av världen. Vi tillsammans bygger den här världen. Vi måste kämpa för att få bort ”mallen”, låta alla känslor få ta plats och börja säga ifrån. Vi är alla bra, precis som vi är. Glöm aldrig det. Och vi har ett mission.

Trailer Morgans mission
Morgans mission, avsnitt 4 av 5

 

Jag har en dröm

Jag har en dröm, att nationen en vacker dag ska bryta sig loss och förstå sin sanna potential. Förstå att de har alla svar inom sig, och att även om vi alla är lika mycket värda, så är vi alla unika.

Jag har en dröm att mina två barn en dag ska leva i en nation där de inte blir dömda av jantelagen, där inte samhällets värderingar styr, utan där de får blomma ut och kan stå för den de verkligen är och för sina egna värderingar.

Martin Luther King höll ett liknande tal den 28 augusti 1963 i Washington, D.C…

Tror du inte att drömmar kan gå i uppfyllelse? Det vet jag att de kan. För mig är drömmar samma sak som mål. Stora eller små, det spelar ingen roll. Alla kan uppfyllas! Självklart måste de vara någorlunda realistiska. Och självklart måste du kämpa lite för att kunna ta steg för steg mot din dröm.

Om du tittar dig runt omkring så ser du säkert redan nu flera uppfyllda drömmar. Elektricitet, datorer, vatten ur en kran, en låt på radio, eller kanske jobbar du i någon annans företag…? Allting har börjat någonstans, i någons huvud, med en idé, en dröm. Så varför skulle inte du också kunna uppfylla din dröm?

Gör en lista över alla dina mål och drömmar som du vill uppfylla innan du dör. Låt den bli hur lång eller kort du vill. Bara du sätter igång att reflektera över vad DU vill göra.