Mental träning

Jag tycker att mental träning bör läras ut överallt där ungdomar finns! Då skulle alla ungdomar ha med sig rätt tänk, rätt verktyg och en större självkänsla ut i vuxenlivet.

mental_traningDetta är viktigt både i skolan och inom idrotten. Därför lär jag ut mental träning på uppdrag av ÅHK till pojkar-04 och pojkar-03. Under t ex handbollsläger, mentala träningspass i anslutningen till träningen och inför vissa matcher/cuper. Passen har till exempel bestått av kort information och övningar. Det ska vara enkelt, effektivt och lätt att ta till sig. Sedan får de chansen att testa detta i ”skarpt läge” på planen.

Det är så härligt att se hur de på eget initiativ använder sina nya kunskaper och aha-upplevelser i spelet sedan! Och jag har redan sett prov på att de nått längre än de trodde att de kunde.

Jag vill hjälpa fler ungdomar med detta! Hör av dig om du vill att jag kommer till er och jobbar med mental träning.