Kriterier för en bra coach

Här kan du dubbelkolla att jag uppfyller de kriterier som kännetecknar en bra coach. Organisationen Coachutbildning Sverige har tagit fram dessa kriterier som även använts under Coach-SM.

En bra coach…

  • …ställer enkla frågor som öppnar för nya tankar och insikter.
  • …uppfattar alla undertoner i det den coachade förmedlar.
  • …för ett samtal som präglas av spontanitet, öppenhet och flexibilitet.
  • …går rakt på roten till problemet.
  • …begär målinriktad handling.
  • …för ett samtal präglat av partnerskap och samspel.
  • …ser till att samtalet handlar om var den coachade befinner sig i dag och vad han/hon tänker göra för att ta sig till målet.
  • …ser till att samtalet som helhet är värdefulllt för den som blir coachad.

Min framgång som coach mäts i din känsla i magen, att du följer dina värderingar, får en klarare blick, stolt hållning, mer glädje, ökad självkänsla och tro på dig själv, mod att kliva utanför trygghetszonen, förändrade tankar och vanor, och att du snabbare kommer tillbaka efter motgång. /Jessica