Coaching föräldrar

Tänk på vad föräldrar ska göra i flygplanet vid eventuell olycka. Syrgasmasken på dig själv först, innan du hjälper ditt barn.

Rädda dig själv först

Jag vet, det kan vara en stor utmaning för en förälder, det sitter nästan i ryggmärgen, att se till sina barns behov först. Men frågan är hur bra det är i längden? Vad tror du att dina barn lär sig av det?

Investera i dig själv = investera i dina barns framtid

Om du väljer att jobba med din personliga utveckling, så visar du samtidigt dina barn att det är viktigt att man prioriterar sig själv. Att Du är den viktigaste personen i Ditt liv. På så sätt lär du dem alltså att uppskatta sig själva, och att vårda sig själva. Barn använder sig gärna av ”härmningsprincipen”, dvs de gör som du gör, inte som du säger…

Glad förälder = glada barn

Glad blir du om du får göra saker som Du tycker om, som är viktiga för Dig som person, inte bara saker du gör som mamma eller partner eller anställd.

Om du är glad sprider du glädje även till dina barn. Det smittar nämligen!

Kraft & Drömmar hjälper dig med:

  • Inga fakta kring föräldraskap, men däremot hur du kan hitta balansen i livet som förälder och dig själv.
  • Att hitta kraft och energi.
  • Att hitta tillbaka till dig själv igen, efter småbarnsåren. Kanske har du tappat din identitet och är numera bara mamma eller pappa?
  • Att hitta och frigöra tid.