Drömmar

Alla våra drömmar kan uppfyllas om vi har modet att uppfylla dem. /Walt Disney

Dina drömmar är viktiga. För dina drömmar är Du. De finns i ditt hjärta och din själ. Du måste hitta dina drömmar och lyssna på dem. Du kanske tror att drömmar inte är till för att uppfyllas, att de bara ska få finnas där? Vad gör det då med dig om du inte lyssnar på dina innersta drömmar? I slutändan kanske du blir sjuk och får kroppsliga symptom, bara för att du inte lyssnade på det som är Du.

Låt dina drömmar få finnas – och uppfyllas!

Drömmar ligger längre fram och har inte fått struktur ännu. Man kan säga att ett mål utan en plan är en dröm. Så fort vi plockar ner drömmen, och gör en plan, blir den ett mål som är fullt uppnåbart. Det vet jag. Jag som coach tror på dig, och jag vet att du har kraften inom dig. Du måste bara hitta den själv också.

Här kommer några tips från coachen:

  • Våga drömma stort och uttala din dröm (så får du kanske hjälp från oväntat håll)
  • Gräv där du står, vilka i din närhet kan hjälpa dig?
  • Ha tillit till din egen förmåga och till andra människor.
  • Låt inte en tom plånbok hindra dig!
  • Lita på din intuition och lär av dina misstag.
  • Ha tålamod och uthållighet.

Få inspiration i din mailbox en gång per månad: