Varför mål?

Ja, varför behöver du egentligen ha mål? Räcker det inte med alla dina att-göra-listor som du avverkar varje vecka? Nej, det gör det inte. För hur ofta står det något på de listorna som har med din utveckling och dina drömmar att göra? Inte så ofta tyvärr. Eller har du inga listor, utan tar dagen som den kommer? Vem styr då ditt liv? Vill inte du bestämma själv hur ditt liv ska utvecklas? Det kan du. Det blir som du i första hand tänker, och sedan planerar. Självklart kommer du stöta på hinder och vardagsbekymmer längs vägen. Mer om det kommer snart i en annan artikel.

Om du har mål kommer du framåt, du växer som människa. Du utmanar dig och du gör saker som är viktiga för dig och din kropp, din själ och ditt sinne. Mål är alltså till för att du ska veta åt vilket håll du ska gå för att utvecklas. Vilken riktning du ska ha, så att du inte springer åt alla håll och kanter samtidigt. När du har ett mål blir vissa andra saker plötsligt oviktiga eller nedprioriterade, bruset och vardagsmåstena biter inte sig fast lika hårt och du vet istället vad du ska fokusera på.

Att ha mål ger dig kraft och motivation! Det ger också en mening i det du gör, du förstår varför du ska göra det som tar dig närmare och närmare ditt mål. Du kan också lättare få hjälp av andra. För när du vet vad du har för mål och berättar det för andra så kan jag lova dig att du kommer få hjälp från oväntat håll. Kanske inte från den du pratar med, utan hjälpen kan också komma i din väg på andra sätt. Det gäller att hålla ögonen öppna!

Obs! För att målet ska kännas meningsfullt för dig måste det vara ditt eget. Om någon annan bestämmer ett mål till dig kommer det inte kännas lika motiverande. I så fall måste du formulera om det så att det passar dig.

SMART mål?

Varför ska ett mål vara SMART formulerat? Jo, för att du ska veta exakt vad som är ditt mål, och för att du ska veta att du har en chans att nå det. Smarta mål är Specifika, Mätbara, Attraktiva/Aktiva, Realistiska och Tidsbegränsade. Ett mål kan inte vara luddigt, det måste vara tydligt specificerat, och det ska gå att mäta i kvantitet eller kvalitet, så att du vet när du har nått det. Aktivt måste det också vara så att du kommer framåt och attraktivt för att du ska vilja nå det. Är inte målet realistiskt så blir det svårt att nå. Vad som är realistiskt för en person kanske inte är det för en annan. Tidsbegränsat ska det också vara för att du ska veta när du har nått det.

Jag gillar också tanken om att målet ska vara dubbelt SMART: Spännande, Meningsfullt, Annorlunda, Roligt och Tufft, för då kommer det vara ännu mer attraktivt för dig att nå det!